سریال بازی مرکب
سریال نیسان آبی

سریال میدان سرخ

+
گلایه های کرمی از انتخاب ترکیب تیم ملی تکواندو 
تکواندو

گلایه های کرمی از انتخاب ترکیب تیم ملی تکواندو 

پاسارگاد اسپورت : یوسف کرمی در خصوص شرایط انتخاب ترکیب تیم ملی تکواندو اظهار داشت: زمانی که من در اردوهای تیم ملی بودم در تمام اوزان انتخابی برگزار می‌شد و نفر انتصابی وجود نداشت. حتی اگر فاصله نفر اول و دوم یک وزن زیاد هم بود، باز باید انتخابی
بالا