رژیم درمانی
+
آموزش نحوه انتخاب دوچرخه مناسب
دوچرخه سواری

آموزش نحوه انتخاب دوچرخه مناسب

پاسارگاد اسپورت : اغلب اوقات افرادی که قصد خرید دوچرخه برای خود یا کودک را دارند ، از اینکه چه نوع دوچرخه ای مناسب گروه سنی و یا شرایط و وزن و ... را دارد ، انتخاب می نمایند و برخی اوقات این انتخاب می تواند نادرست باشد. بهتر است قبل از انتخاب و خرید هر نوع و
بالا