رژیم درمانی
+
قرار گرفتن نام تنيسور قم در جمع نفرات برتر تنيسورهای جوان کشور
تنیس

قرار گرفتن نام تنيسور قم در جمع نفرات برتر تنيسورهای جوان کشور

پاسارگاد اسپورت : سیدمقتدا خاتمی اظهار کرد: تمام نفرات که از طریق سرمایه‌گذاری هیأت‌‌‌ تنیس استان قم در رده‌های سنی پایه رشد پیدا کرده و در سطح قهرمانی مطرح شده‌اند، در سا‌ل‌های اخیر هم بین چهره‌های شاخص تنیس ایران
بالا