رژیم درمانی
+
سعید محمدپور و تلاش برای رکورد جدید
وزنه برداری

سعید محمدپور و تلاش برای رکورد جدید

پاسارگاد اسپورت : سعید محمدپور در خصوص آخرین شرایط خود اظهارداشت: نسبت به قبل بهتر هستم و هرچه جلوتر می‌روم آمادگی‌ام بیشتر هم می‌شود، طبق صحبت‌هایی که با سجاد انوشیروانی انجام دادم از اول تابستان به اردو می‌روم. دو ماه قبل از عید هم
بالا